• Home
  • Copyright Notices

Notis Hakcipta

Hakcipta Portal PLANMalaysia (Jabatan Perancangan Bandar dan Desa) dan kandungannya yang termasuk maklumat, teks, imej, grafik, fail suara, fail video dan susunannya serta bahan-bahannya ialah kepunyaan PLANMalaysia (Jabatan Perancangan Bandar dan Desa) kecuali dinyatakan sebaliknya. 

Tiada mana-mana bahagian portal ini bolah diubah, disalin, diedar, dihantar semula, disiarkan, dipamerkan, diterbitkan, dilesenkan, dipindah, dijual atau diuruskan bagi tujuan komersial dalam apa bentuk sekalipun tanpa mendapat kebenaran secara bertulis yang jelas terlebih dahulu daripada PLANMalaysia (Jabatan Perancangan Bandar dan Desa)

Produk-produk lain, logo dan syarikat atau organisasi yang tercatat di dalam laman web ini adalah kepunyaan syarikat atau organisasi tersebut.

Print Email

kpkt     mygov   mygovuc   mampu min     hrmis min      anm min     sprm min    Logo MyICSC