Garis Panduan Perancangan

Toggle Tajuk
(21) GP029 GPP Chalet Atas Air (2017)
Saiz fail: 1.76 MB
Statistik: 8426
(22) GP027 GP Perancangan Dan Penubuhan Tadika dan Taska 2017 (2017)
Saiz fail: 1.44 MB
Statistik: 52855
(23) GP007-A(1) GPP Pemuliharaan Dan Pembangunan Kawasan Sensitif Alam Sekitar (KSAS) (2017)
Saiz fail: 9.63 MB
Statistik: 48704
(24) GP011A GPP Tempat Letak Kenderaan (2018)
Saiz fail: 6.08 MB
Statistik: 47922
(25) Panduan Pelaksanaan Pembaharuan Semula Bandar (Urban Regeneration) (2018)
Saiz fail: 4.89 MB
Statistik: 10959
(26) GP012 GPP Papan Tanda Premis Perniagaan (2018)
Saiz fail: 3.39 MB
Statistik: 53817
(27) GP007-A(10) GPP Pembangunan Dan Pengurusan Di Kawasan Berisiko Gempa Bumi (2018)
Saiz fail: 4.17 MB
Statistik: 10034
(28) GP031-A GPP Fizikal Bagi Warga Emas (2018)
Saiz fail: 4.12 MB
Statistik: 14992
(29) GP028 GPP Pembangunan Berorientasikan Transit (TOD) (2018)
Saiz fail: 19.18 MB
Statistik: 6108
(30) GP016 GP Bandar Sihat Mesra Pejalan Kaki (Healthy Walkable City - HWC) (2018)
Saiz fail: 23.20 MB
Statistik: 4964
(31) GPP Bandar Berdaya Tahan Bencana Di Malaysia (2019)
Saiz fail: 26.57 MB
Statistik: 5391
(32) GP008 GPP Skim Perumahan Komuniti Strata (2019)
Saiz fail: 8.50 MB
Statistik: 6626
(33) GP009 GP Perancangan dan Penubuhan Skim Komuniti Berpengawal (Perumahan Bukan Strata) (2019)
Saiz fail: 2.20 MB
Statistik: 7442
(34) GP018 GPP Pembangunan Penggunaan Bercampur Menegak (Vertical) Di Zon Komersial (2019)
Saiz fail: 3.09 MB
Statistik: 7857
(35) GP007 GPP Sempadan Pertumbuhan Bandar (2019)
Saiz fail: 13.29 MB
Statistik: 2113
(36) GP005 GPP Kawasan Lapang (2022)
Saiz fail: 25.93 MB
Statistik: 1667
(37) GP032 GPP Penginapan Pekerja Berpusat (Centralised Labour Quarters - CLQ) dan Prosedur Permohonan Bagi Penyediaan Penginapan Pekerja Secara Jangka Pendek (Temporary Labour Quarters - TLQ)
Saiz fail: 9.77 MB
Statistik: 2934
(38) GP010 GPP Pembangunan Ladang Solar (2022)
Saiz fail: 19.79 MB
Statistik: 2081
(40) GPP Tanah Bawah Tanah
Saiz fail: 17.95 MB
Statistik: 866

kpkt     mygov   mygovuc   mampu min     hrmis min      anm min     sprm min    Logo MyICSC