Pejabat Projek Zon Selatan

Sub-kategori

Pejabat Pengarah Zon Selatan

BIL
NAMA PEGAWAI
JAWATAN
GRED
EMEL
TELEFON
1
Pengarah
Gred J54
.
06-234 5353 ext:104
2
Setiausaha Pejabat
Gred N29
.
06-234 5353 ext:102

Unit Rancangan Pembangunan 1

BIL
NAMA PEGAWAI
JAWATAN
GRED
EMEL
TELEFON
1
Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred J48
.
06-234 5353 ext:177
2
Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred J44
.
06-234 5353 ext:131
3
Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred J41
.
06-234 5353 ext:170
4
Penolong Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred JA36
.
06-234 5353 ext:188
5
Penolong Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred JA29
.
06-234 5353 ext:175
6
Penolong Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred JA29
.
06-234 5353 ext:173
7
Penolong Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred JA29
.
06-234 5353 ext:174
8
Pelukis Pelan (Seni Bina)
Gred JA22
.
06-234 5353 ext:172

Unit Rancangan Pembangunan 2

BIL
NAMA PEGAWAI
JAWATAN
GRED
EMEL
TELEFON
1
Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred J48
.
06-234 5353 ext:106
2
Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred J44
.
06-234 5353 ext:142
3
Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred J44F
.
06-234 5353 ext:137
4
Penolong Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred JA38
.
06-234 5353 ext:165
5
Penolong Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred JA36
.
06-234 5353 ext:138
6
Penolong Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred JA29
.
06-234 5353 ext:138
7
Penolong Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred JA29
.
06-234 5353 ext:136
8
Penolong Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred JA29
.
06-234 5353 ext:138
9
Penolong Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred JA29
.
06-2345353 ext:176
10
Pelukis Pelan (Seni Bina)
Gred JA22
.
06-234 5353 ext:164

Unit Rancangan Pembangunan 3

BIL
NAMA PEGAWAI
JAWATAN
GRED
EMEL
TELEFON
1
Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred J52
.
06-2845252 ext:103
2
Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred J44
.
06-2845353 ext:128
3
Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred J44F
.
06-234 5353 ext:130
4
Penolong Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred JA38
.
06-234 5353 ext:129
5
Penolong Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred JA36
.
06-234 5353 ext:126
6
Penolong Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred JA29
.
06-234 5353 ext:126
7
Penolong Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred JA29
.
06-234 5353 ext:126
8
Penolong Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred JA29
.
06-234 5353 ext:164
9
Penolong Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred JA29
.
06-234 5353 ext:126
10
Penolong Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred JA29
.
06-234 5353 ext:129
11
Pelukis Pelan (Seni Bina)
Gred JA22
.
06-234 5353 ext:129

Unit Rancangan Pembangunan 4

BIL
NAMA PEGAWAI
JAWATAN
GRED
EMEL
TELEFON
1
Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred J52
.
06-234 5353 ext:105
2
Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred J44
.
06-234 5353 ext:143
3
Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred J41
.
06-2845353 ext. 136
4
Penolong Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred JA36
.
06-234 5353 ext:141
5
Penolong Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred JA36
.
06-234 5353 ext:168
6
Penolong Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred JA29
.
06-234 5353 ext:133
7
Penolong Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred JA29
.
06-234 5353 ext:168
8
Penolong Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred JA29
.
06-234 5353 ext:168
9
Penolong Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred JA29
.
06-234 5353 ext:133
10
Pelukis Pelan (Seni Bina)
Gred JA19
.
06-234 5353 ext:168

Unit Rancangan Pembangunan 5

BIL
NAMA PEGAWAI
JAWATAN
GRED
EMEL
TELEFON
1
Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred J52
.
06-234 5353 ext:108
2
Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred J44
.
06-234 5353 ext:160
3
Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred J41
.
06-234 5353 ext:159
4
Penolong Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred JA36
.
06-234 5353 ext:156
5
Penolong Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred JA36
.
06-234 5353 ext:161
6
Penolong Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred JA36
.
06-234 5353 ext:156
7
Penolong Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred JA29
.
06-234 5353 ext:155
8
Penolong Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred JA29
.
06-234 5353 ext:133
9
Penolong Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred JA29
.
06-234 5335 ext:154
10
Kosong
Pelukis Pelan (Seni Bina)
Gred JA22
06-234 5353 ext:157

Unit Pemantauan

BIL
NAMA PEGAWAI
JAWATAN
GRED
EMEL
TELEFON
1
Kosong
Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred J48
06-234 5353 ext:109
2
Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred J41
.
06-234 5353 ext:150
3
Penolong Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred JA36
.
06-234 5353 ext:151
4
Penolong Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred JA29
.
06-234 5353 ext:158
5
Penolong Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred JA29
.
06-234 5353 ext:158
6
Penolong Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred JA29
.
06-234 5353 ext:153
7
Penolong Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred JA29
.
06-234 5335 ext:153
8
Pelukis Pelan (Seni Bina)
Gred JA19
.
06-234 5353 ext:152

Unit Penyelarasan Maklumat Dan Perancangan

BIL
NAMA PEGAWAI
JAWATAN
GRED
EMEL
TELEFON
1
Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred J44F
.
06-234 5353 ext:149
2
Penolong Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred JA36
.
06-234 5353 ext:146
3
Penolong Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred JA29
.
06-234 5353 ext:146
4
Penolong Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred JA29
.
06-234 5353 ext:148
5
Penolong Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred JA29
.
06-234 5353 ext:145
6
Penolong Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred JA29
.
06-234 5353 ext:147
7
Penolong Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred JA29
.
06-234 5353 ext:147
8
Pelukis Pelan (Seni Bina)
Gred JA19
.
06-234 5353 ext:139

Unit Pentadbiran

BIL
NAMA PEGAWAI
JAWATAN
GRED
EMEL
TELEFON
1
Pembantu Tadbir (Perkeranian / Operasi)
Gred N22
.
06-234 5353 ext:132
2
Pembantu Tadbir (Perkeranian / Operasi)
Gred N19(KUP)
.
06-234 5353 ext:124
3
Pegawai Khidmat Pelanggan
Gred N19
.
06-234 5353
4
Pembantu Operasi
Gred N14
.
06-234 5353
5
Pembantu Operasi
Gred N11
.
06-234 5353 ext:132
6
Pemandu Kenderaan
Gred H14
.
06-234 5353 ext:132
7
Pemandu Kenderaan
Gred H11
.
06234 5353 ext:124

kpkt     mygov   mygovuc   mampu min     hrmis min      anm min     sprm min    Logo MyICSC