• Laman Utama
  • Mengenai Kami
  • PLANMalaysia
  • Data Terbuka Kerajaan Malaysia

Data Terbuka

DEFINISI
Data yang boleh digunakan secara bebas, boleh dikongsi dan digunakan semula oleh rakyat, agensi Sektor Awam atau Swasta.
 
Pelaksanaan Data Terbuka Kerajaan bertujuan untuk meningkatkan kualiti dan ketelusan penyampaian perkhidmatan awam terhadap maklumat Kerajaan. Ia juga merupakan salah satu kriteria penilaian global dalam perkhidmatan E-Kerajaan. KPKT dengan kerjasama Jabatan dan Agensi di bawahnya telah mengambil tindakan mengenal pasti set data bagi pelaksanaan data terbuka dalam setiap bidang perkhidmatan agensi.

SENARAI DATA TERBUKA
Senarai Rancangan Tempatan Yang Telah Diwartakan, 2016
Set data ini menerangkan tentang senarai Rancangan Tempatan yang telah diwartakan, 2016
 
Klik Portal Rasmi   Open Data Kerajaan Malaysia untuk lihat keseluruhan data terbuka bagi PLANMalaysia.

Cetak Emel

Tags: Tagging Open Data

kpkt     mygov   mygovuc   mampu min     hrmis min      anm min     sprm min    Logo MyICSC