Helpdesk PLANMalaysia

Aduan ICT

HELPDESK diwujudkan di Cawangan Operasi, STM adalah untuk melaksanakan tugas-tugas bantuan teknikal. Tujuan utama HELPDESK adalah bagi mempertingkatkan lagi mutu dan kualiti penyelenggaraan komputer terhadap permasalahan komputer yang dihadapi oleh pengguna.
 
SOKONGAN HELPDESK
Berfungsi sebagai bantuan teknikal terhadap penyelenggaraan komputer yang terdapat di lokasi pengguna.
 
PUSAT HELPDESK
Bertanggungjawab menerima laporan kerosakan samada yang dilaporkan kerosakan dari Penyelaras Komputer dengan menggunakan borang aduan, e-mel atau panggilan telefon. Laporan tersebut akan dimajukan kepada Pasukan Sokongan Helpdesk.
 
BANTUAN TEKNIKAL
 • Permohonan dan pengagihan aset ICT.
 • Mengemaskini aset ICT.
 • Menguruskan pembaikan dan penyelenggaraan ICT.
 • Menguruskan penyelenggaraan rangkaian WAN/LAN di PLANMalaysia.
 • Menguruskan pemasangan perisian komputer.
 • Memantau dan mengurus Desktop Management System (DMS).
 • Menguruskan sistem Antivirus.
 • Menguruskan pelupusan perkakasan ICT.
 
SERVER & DATABASE & SECURITY
 • Memantau keselamatan rangkaian ICT.
 • Memantau talian internet.
 • Menguruskan permohonan e-mel rasmi PLANMalaysia.
 • Mengurus dan menyelenggara sistem pangkalan data.
 
SISTEM ADUAN ICT
Sebarang aduan ICT hendaklah disalurkan melalui pautan : Sistem Aduan ICT
  
Email 1GovUC
Pertanyaan & masalah mengenai emel & permohonan emel baru
 
Cik. Shaidatul Ezzan binti Mohamad Yusop  [ 03-8091 0290 ]
En. Mohammad Eqmal Fareed bin Md Yusof [ 03-8091 0293 ]
En. Khairizal bin Ariffin [ 03-8091 0296 ]
 
Aset ICT
Pertanyaan & masalah mengenai permohonan aset, penyelenggaran peralatan ICT serta pinjaman PC / Projektor / Printer / Notebook 
 
En. Mas Al Hafiz bin Samsir [ 03-8091 0291 ]
En. Mohamad Farid Aidil bin Jamhadi [ 03-8091 0300 ]
En. Abdul Malik bin Sulaiman [ 03-8091 0295 ]
Pn. Rosezuwairy binti Jamaluddin [03-8091 0299 ]
En. Salmi Afiz bin Saad [ 03-8091 0297 ]
 
Rangkaian
Pertanyaan mengenai rangkaian, internet, Active Directory, WiFi dan server
 
Cik. Shaidatul Ezzan binti Mohamad Yusop  [ 03-8091 0290 ]
En. Mohammad Eqmal Fareed bin Md Yusof [ 03-8091 0293 ]
En. Khairizal bin Ariffin [ 03-8091 0296 ]
 
Portal PLANMalaysia
Pertanyaan & masalah mengenai Portal PLANMalaysia dan Pengemaskinian
 
En. Uthayan a/l Iyana [ 03-8091 0292 ]
En. Muhammad Ibrahimi bin Mazli [ 03-8091 0298 ]
 
Sistem-Sistem di PLANMalaysia
Pertanyaan & masalah berkaitan sistem seperti sistem Firdausnet, Sistem Maklumbalas Pelanggan, MyMesyuarat dan sebagainya.
En. Uthayan a/l Iyana [ 03-8091 0292 ]
En. Muhammad Ibrahimi bin Mazli [ 03-8091 0298 ]
 

Cetak Emel

kpkt     mygov   mygovuc   mampu min     hrmis min      anm min     sprm min    Logo MyICSC