Bahagian Rancangan Pembangunan

Sub-kategori

Pejabat Pengarah Zon Selatan

BIL
NAMA PEGAWAI
JAWATAN
GRED
EMEL
TELEFON
1
Pengarah
Gred J54
.
06-234 5353 ext:104
2
Setiausaha Pejabat
Gred N29
.
06-234 5353 ext:102

Unit Rancangan Pembangunan 1

BIL
NAMA PEGAWAI
JAWATAN
GRED
EMEL
TELEFON
1
Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred J48
.
06-234 5353 ext:177
2
Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred J44
.
06-234 5353 ext:131
3
Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred J41
.
06-234 5353 ext:170
4
Penolong Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred JA36
.
06-234 5353 ext:188
5
Penolong Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred JA29
.
06-234 5353 ext:175
6
Penolong Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred JA29
.
06-234 5353 ext:173
7
Penolong Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred JA29
.
06-234 5353 ext:174
8
Pelukis Pelan (Seni Bina)
Gred JA22
.
06-234 5353 ext:172

Unit Rancangan Pembangunan 2

BIL
NAMA PEGAWAI
JAWATAN
GRED
EMEL
TELEFON
1
Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred J48
.
06-234 5353 ext:106
2
Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred J44
.
06-234 5353 ext:142
3
Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred J44F
.
06-234 5353 ext:137
4
Penolong Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred JA38
.
06-234 5353 ext:165
5
Penolong Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred JA36
.
06-234 5353 ext:138
6
Penolong Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred JA29
.
06-234 5353 ext:138
7
Penolong Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred JA29
.
06-234 5353 ext:136
8
Penolong Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred JA29
.
06-234 5353 ext:138
9
Penolong Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred JA29
.
06-2345353 ext:176
10
Pelukis Pelan (Seni Bina)
Gred JA22
.
06-234 5353 ext:164

Unit Rancangan Pembangunan 3

BIL
NAMA PEGAWAI
JAWATAN
GRED
EMEL
TELEFON
1
Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred J52
.
06-2845252 ext:103
2
Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred J44
.
06-2845353 ext:128
3
Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred J44F
.
06-234 5353 ext:130
4
Penolong Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred JA38
.
06-234 5353 ext:129
5
Penolong Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred JA36
.
06-234 5353 ext:126
6
Penolong Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred JA29
.
06-234 5353 ext:126
7
Penolong Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred JA29
.
06-234 5353 ext:126
8
Penolong Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred JA29
.
06-234 5353 ext:164
9
Penolong Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred JA29
.
06-234 5353 ext:126
10
Penolong Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred JA29
.
06-234 5353 ext:129
11
Pelukis Pelan (Seni Bina)
Gred JA22
.
06-234 5353 ext:129

Unit Rancangan Pembangunan 4

BIL
NAMA PEGAWAI
JAWATAN
GRED
EMEL
TELEFON
1
Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred J52
.
06-234 5353 ext:105
2
Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred J44
.
06-234 5353 ext:143
3
Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred J41
.
06-2845353 ext. 136
4
Penolong Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred JA36
.
06-234 5353 ext:141
5
Penolong Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred JA36
.
06-234 5353 ext:168
6
Penolong Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred JA29
.
06-234 5353 ext:133
7
Penolong Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred JA29
.
06-234 5353 ext:168
8
Penolong Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred JA29
.
06-234 5353 ext:168
9
Penolong Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred JA29
.
06-234 5353 ext:133
10
Pelukis Pelan (Seni Bina)
Gred JA19
.
06-234 5353 ext:168

Unit Rancangan Pembangunan 5

BIL
NAMA PEGAWAI
JAWATAN
GRED
EMEL
TELEFON
1
Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred J52
.
06-234 5353 ext:108
2
Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred J44
.
06-234 5353 ext:160
3
Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred J41
.
06-234 5353 ext:159
4
Penolong Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred JA36
.
06-234 5353 ext:156
5
Penolong Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred JA36
.
06-234 5353 ext:161
6
Penolong Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred JA36
.
06-234 5353 ext:156
7
Penolong Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred JA29
.
06-234 5353 ext:155
8
Penolong Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred JA29
.
06-234 5353 ext:133
9
Penolong Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred JA29
.
06-234 5335 ext:154
10
Kosong
Pelukis Pelan (Seni Bina)
Gred JA22
06-234 5353 ext:157

Unit Pemantauan

BIL
NAMA PEGAWAI
JAWATAN
GRED
EMEL
TELEFON
1
Kosong
Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred J48
06-234 5353 ext:109
2
Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred J41
.
06-234 5353 ext:150
3
Penolong Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred JA36
.
06-234 5353 ext:151
4
Penolong Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred JA29
.
06-234 5353 ext:158
5
Penolong Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred JA29
.
06-234 5353 ext:158
6
Penolong Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred JA29
.
06-234 5353 ext:153
7
Penolong Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred JA29
.
06-234 5335 ext:153
8
Pelukis Pelan (Seni Bina)
Gred JA19
.
06-234 5353 ext:152

Unit Penyelarasan Maklumat Dan Perancangan

BIL
NAMA PEGAWAI
JAWATAN
GRED
EMEL
TELEFON
1
Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred J44F
.
06-234 5353 ext:149
2
Penolong Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred JA36
.
06-234 5353 ext:146
3
Penolong Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred JA29
.
06-234 5353 ext:146
4
Penolong Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred JA29
.
06-234 5353 ext:148
5
Penolong Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred JA29
.
06-234 5353 ext:145
6
Penolong Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred JA29
.
06-234 5353 ext:147
7
Penolong Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred JA29
.
06-234 5353 ext:147
8
Pelukis Pelan (Seni Bina)
Gred JA19
.
06-234 5353 ext:139

Unit Pentadbiran

BIL
NAMA PEGAWAI
JAWATAN
GRED
EMEL
TELEFON
1
Pembantu Tadbir (Perkeranian / Operasi)
Gred N22
.
06-234 5353 ext:132
2
Pembantu Tadbir (Perkeranian / Operasi)
Gred N19(KUP)
.
06-234 5353 ext:124
3
Pegawai Khidmat Pelanggan
Gred N19
.
06-234 5353
4
Pembantu Operasi
Gred N14
.
06-234 5353
5
Pembantu Operasi
Gred N11
.
06-234 5353 ext:132
6
Pemandu Kenderaan
Gred H14
.
06-234 5353 ext:132
7
Pemandu Kenderaan
Gred H11
.
06234 5353 ext:124

Pejabat Pengarah Zon Timur

BIL
NAMA PEGAWAI
JAWATAN
GRED
EMEL
TELEFON
1
Pengarah
Gred J54
.
09-6211 301
2
Pembantu Setiausaha Pejabat
Gred N19
.
09-6211 302

Unit Rancangan Pembangunan 1

BIL
NAMA PEGAWAI
JAWATAN
GRED
EMEL
TELEFON
1
Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred J48
.
09-6211 370
2
Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred J44
.
09-6211 311
3
Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred J41
.
09-6211 361
4
Kosong
Penolong Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred JA38
.
09-6211 313
5
Kosong
Penolong Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred JA38
.
09-6211 314
6
Penolong Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred JA29
.
09-6211 314
7
Penolong Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred JA29
.
09-6211 102
8
Kosong
Penolong Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred JA29
9
Penolong Pegawai (Seni Bina)
Gred JA29

Unit Rancangan Pembangunan 2

BIL
NAMA PEGAWAI
JAWATAN
GRED
EMEL
TELEFON
1
Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred J48
.
09-6211 351
2
Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred J44
.
09-6211 320
3
Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred J41
.
4
Penolong Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred JA36
.
09-6211 358
5
Penolong Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred JA29
.
09-6211 324
6
Penolong Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred JA29
.
09-6211 326
7
Penolong Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred JA29
.
09-6211 325
8
Penolong Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred JA29
.
09-6211 324

Unit Rancangan Pembangunan 3

BIL
NAMA PEGAWAI
JAWATAN
GRED
EMEL
TELEFON
1
Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred J52
.
09-6211 350
2
Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred J44
.
09-6211 331
3
Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred J41
.
09-6211 332
4
Penolong Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred JA36
.
09-6211 334
5
Penolong Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred JA36
.
09-6211 339
6
Penolong Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred JA29
.
09-6211 337
7
Penolong Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred JA29
.
09-6211 333
8
Penolong Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred JA29
.
9
Penolong Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred JA29
.
10
Kosong
Penolong Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred JA29
11
Kosong
Pelukis Pelan (Seni Bina)
Gred JA22

Unit Rancangan Pembangunan 4

BIL
NAMA PEGAWAI
JAWATAN
GRED
EMEL
TELEFON
1
Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred J52
.
09-6211 340
2
Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred J44
.
09-6211 341
3
Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred J41
.
09-6211 342
4
Penolong Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred JA38
.
09-6211 343
5
Penolong Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred JA36
.
09-6211 345
6
Penolong Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred JA29
.
09-6211 345
7
Penolong Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred JA29
.
09-6211 344
8
Penolong Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred JA29
.
09-6211 349
9
Penolong Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred JA29
.
09-6211 346
10
Kosong
Penolong Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred JA29
11
Kosong
Pelukis Pelan (Seni Bina)
Gred JA19

Unit Rancangan Pembangunan 5

BIL
NAMA PEGAWAI
JAWATAN
GRED
EMEL
TELEFON
1
Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred J52
.
09-6211 330
2
Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred J44
.
09-6211 321
3
Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred J41
.
09-6211 357
4
Kosong
Penolong Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred JA36
09-6211 352
5
Penolong Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred JA29
.
09-6211 356
6
Penolong Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred JA29
.
09-6211 355
7
Penolong Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred JA29
.
09-6211 354
8
Penolong Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred JA29
.
9
Pelukis Pelan (Seni Bina)
Gred JA19
.
09-6211 354

Unit Pemantauan

BIL
NAMA PEGAWAI
JAWATAN
GRED
EMEL
TELEFON
1
Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred J48
.
09-6211 310
2
Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred J41
.
09-6211 371
3
Penolong Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred JA38
.
09-6211 372
4
Penolong Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred JA36
.
09-6211 373
5
Penolong Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred JA29
.
09-6211 376
6
Penolong Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred JA29
.
09-6211 376
7
Kosong
Penolong Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred JA29
09-6211 375
8
Kosong
Penolong Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred JA29
9
Pelukis Pelan (Seni Bina)
Gred JA19
.
09-6211 374

Unit Penyelarasan Maklumat Dan Perancangan

BIL
NAMA PEGAWAI
JAWATAN
GRED
EMEL
TELEFON
1
Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred J48
.
09-6211 360
2
Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred J41
.
09-6211 312
3
Penolong Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred JA36
.
09-6211 363
4
Penolong Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred JA29
.
09-6211 362
5
Penolong Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred JA29
.
09-6211 364
6
Penolong Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred JA29
.
09-6211 365
7
Kosong
Penolong Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred JA29

Unit Pentadbiran

BIL
NAMA PEGAWAI
JAWATAN
GRED
EMEL
TELEFON
1
Pembantu Tadbir (Perkeranian / Operasi)
Gred N22
.
09-6211 303
2
Pegawai Khidmat Pelanggan
Gred N22
.
09-6211 300
3
Pembantu Tadbir (Perkeranian / Operasi)
Gred N19
.
09-6211 304
4
Pembantu Tadbir (Perkeranian / Operasi)
Gred N19
.
09-6211 305
5
Pembantu Operasi
Gred N11
.
09-6211 306
6
Pembantu Operasi
Gred N11
.
09-6211 306
7
Pemandu Kenderaan
Gred H11
.
09-6211 307
8
Pemandu Kenderaan
Gred H11
.
09-6211 308

Pejabat Pengarah Zon Utara

BIL
NAMA PEGAWAI
JAWATAN
GRED
EMEL
TELEFON
1
Pengarah
Gred J54
.
04-735 4060
2
Setiausaha Pejabat
Gred N19
.
04-731 4688 - 141

Unit Rancangan Pembangunan 1

BIL
NAMA PEGAWAI
JAWATAN
GRED
EMEL
TELEFON
1
Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred J48
.
04-731 8260 - 104
2
Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred J44
.
04-731 4688 - 131
3
Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred J41
.
04-731 4688 - 140
4
Penolong Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred JA36
.
04-731 4688 - 136
5
Penolong Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred JA36
.
04-731 4688 - 138
6
Penolong Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred JA36
.
04-731 4688 - 137
7
Penolong Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred JA36
.
04-731 4688 - 132
8
Penolong Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred JA29
.
04-731 4688 - 134
9
Penolong Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred JA29
.
04-731 4688 - 139
10
Pelukis Pelan (Seni Bina)
Gred JA22
.
04-731 4688 - 135

Unit Rancangan Pembangunan 2

BIL
NAMA PEGAWAI
JAWATAN
GRED
EMEL
TELEFON
1
Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred J52
.
04-7314688 - 106
2
Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred J44
.
04-731 4688 - 156
3
Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred J41
.
04-731 4688 - 166
4
Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred J41
.
04-731 4688 - 165
5
Penolong Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred JA36
.
04-731 4688 - 164
6
Penolong Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred JA29
.
04-731 4688 - 157
7
Penolong Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred JA29
.
04-731 4688 - 161
8
Penolong Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred JA29
.
04-731 4688 - 163
9
Pelukis Pelan (Seni Bina)
Gred JA22
.
04-731 4688 - 160

Unit Rancangan Pembangunan 3

BIL
NAMA PEGAWAI
JAWATAN
GRED
EMEL
TELEFON
1
Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred J48
.
04-731 8099 - 108
2
Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred J44
.
04-731 4688 - 180
3
Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred J41
.
04-731 4688 - 181
4
Penolong Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred JA36
.
04-731 4688 - 187
5
Penolong Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred JA36
.
04-731 4688 - 184
6
Kosong
Penolong Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred JA29
04-731 4688 - 182
7
Penolong Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred JA29
.
04-731 4688 - 185
8
Penolong Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred JA29
.
04-731 4688 - 183
9
Penolong Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred JA29
.
04-731 4688 - 186
10
Penolong Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred JA29
.
04-731 4688 - 178
11
Pelukis Pelan (Seni Bina)
Gred JA19
.
04-731 4688 - 179

Unit Rancangan Pembangunan 4

BIL
NAMA PEGAWAI
JAWATAN
GRED
EMEL
TELEFON
1
Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred J52
.
04-730 8363 - 107
2
Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred J44
.
04-731 4688 - 169
3
Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred J41
.
04-731 4688 - 174
4
Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred J41
.
04-731 4688 - 173
5
Penolong Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred JA36
.
04-731 4688 - 167
6
Penolong Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred JA29
.
04-731 4688 - 172
7
Penolong Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred JA29
.
04-731 4688 - 168
8
Penolong Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred JA29
.
04-731 4688 - 176
9
Penolong Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred JA29
.
04-731 4688 - 177
10
Penolong Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred JA29
.
04-731 4688 - 170

Unit Rancangan Pembangunan 5

BIL
NAMA PEGAWAI
JAWATAN
GRED
EMEL
TELEFON
1
Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred J52
.
04-731 4688 - 105
2
Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred J44
.
04-731 4688 - 145
3
Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred J41
.
04-731 4688 - 146
4
Penolong Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred JA36
.
04-731 4688 - 154
5
Penolong Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred JA36
.
04-731 4688 - 155
6
Penolong Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred JA29
.
04-731 4688 - 148
7
Penolong Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred JA29
.
04-731 4688 - 150
8
Penolong Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred JA29
.
04-731 4688 - 149
9
Penolong Pegawai (Seni Bina)
Gred JA29
.
04-731 4688 - 147
10
Penolong Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred JA29
.
04-731 4688 - 151
11
Penolong Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred JA29
.
04-731 4688 - 153
12
Penolong Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred JA29
.
04-731 4688 - 158

Unit Pemantauan

BIL
NAMA PEGAWAI
JAWATAN
GRED
EMEL
TELEFON
1
Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred J48
.
04-730 8363 - 103
2
Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred J41
.
04-731 4688 - 124
3
Penolong Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred JA38
.
04-731 4688 - 125
4
Penolong Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred JA36
.
04-731 4688 - 123
5
Penolong Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred JA29
.
04-731 4688 - 130
6
Penolong Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred JA29
.
04-731 4688 - 125
7
Penolong Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred JA29
.
04-731 4688 - 122
8
Penolong Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred JA29
.
04-731 4688 - 129

Unit Penyelarasan Maklumat Dan Perancangan

BIL
NAMA PEGAWAI
JAWATAN
GRED
EMEL
TELEFON
1
Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred J48
.
04-731 4688 - 102
2
Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred J41
.
04-731 4688 - 117
3
Penolong Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred JA29
.
04-731 4688 - 120
4
Penolong Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred JA29
.
04-731 4688 - 114
5
Penolong Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred JA29
.
04-731 4688 - 119
6
Penolong Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred JA29
.
04-731 4688 -116
7
Penolong Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred JA29
.
04-731 4688 - 119
8
Kosong
Penolong Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred JA29
04-731 4688 - 118
9
Pelukis Pelan (Seni Bina)
Gred JA19
.
04-731 4688 - 115

Unit Pentadbiran

BIL
NAMA PEGAWAI
JAWATAN
GRED
EMEL
TELEFON
1
Pembantu Tadbir (Perkeranian / Operasi)
Gred N22
.
04-731 4688 - 111
2
Pembantu Tadbir (Perkeranian / Operasi)
Gred N19
.
04-731 4688 - 109
3
Pegawai Khidmat Pelanggan
Gred N19
.
04-731 4688
4
Pembantu Am Pejabat
Gred N4
.
04-731 4688 - 113
5
Pembantu Am Pejabat
Gred N1
.
04-731 4688 - 112
6
Pemandu Kenderaan
Gred H14
.
04-731 4688 - 113
7
Pemandu Kenderaan
Gred H11
.
04-731 4688 - 113

Pejabat Pengarah Zon Tengah

BIL
NAMA PEGAWAI
JAWATAN
GRED
EMEL
TELEFON
1
Pengarah
Gred J54
.
03-80910009
2
Setiausaha Pejabat
Gred N19
.
03-8091 0373

Unit Rancangan Pembangunan 1

BIL
NAMA PEGAWAI
JAWATAN
GRED
EMEL
TELEFON
1
Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred J48
.
03-80910352
2
Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred J44
.
03-8091 0351
3
Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred J41
.
03-8091 0353
4
Penolong Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred JA36
.
03-8091 0406
5
Penolong Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred JA29
.
03-8091 0198
6
Penolong Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred JA29
.
03-8091 0404
7
Penolong Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred JA29
.
03-8091 0382
8
Penolong Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred JA29
.
03-8091 0381
9
Kosong
Penolong Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred JA29
03-8091 0404
10
Kosong
Pelukis Pelan (Seni Bina)
Gred JA22

Unit Malaysia Urban Observatory (MUO)

BIL
NAMA PEGAWAI
JAWATAN
GRED
EMEL
TELEFON
1
Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred J52
.
03-80910263
2
Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred J48
.
03-8091 0477
3
Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred J44
.
03-80910212
4
Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred J41
.
03-80910280
5
Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred J41
.
0380910361
6
Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred J41
.
03-80910272
7
Penolong Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred JA36
.
03-8091 0363
8
Penolong Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred JA29
.
03-80910258
9
Penolong Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred JA29
.
03-8091 0367
10
Penolong Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred JA29
.
03-8091 0022
11
Penolong Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred JA29
.
03-8091 0428
12
Kosong
Penolong Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred JA29
03-8091 0366

Unit Smart City (URP 3)

BIL
NAMA PEGAWAI
JAWATAN
GRED
EMEL
TELEFON
1
Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred J52
.
03-8091 0383
2
Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred J48
.
03-8091 0384
3
Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred J44
.
03-8091 0393
4
Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred J41
.
03-8091 0390
5
Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred J41
.
03-8091 0391
6
Penolong Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred JA36
.
03-8091 0389
7
Penolong Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred JA29
.
03-8091 0388
8
Penolong Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred JA29
.
03-8091 0385
9
Penolong Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred JA29
.
03-8091 0267
10
Penolong Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred JA29
.
03-8091 0388
11
Kosong
Penolong Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred JA29
03-8091 0389
12
Kosong
Penolong Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred JA29
03-8091 0374

Unit Rancangan Pembangunan 4

BIL
NAMA PEGAWAI
JAWATAN
GRED
EMEL
TELEFON
1
Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred J52
.
03-8091 0409
2
Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred J44
.
03-8091 0407
3
Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred J44F
.
03-8091 0397
4
Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred J41
.
03-8091 0410
5
Penolong Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred JA36
.
03-8091 0378
6
Penolong Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred JA29
.
03-8091 0401
7
Penolong Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred JA29
.
03-8091 0380
8
Penolong Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred JA29
.
03-8091 0403
9
Penolong Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred JA29
.
03-80910278
10
Penolong Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred JA29
.
03-8091 0402
11
Penolong Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred JA29
.
03-80910278
12
Pelukis Pelan (Seni Bina)
Gred JA22
.
03-8091 0357
13
Pelukis Pelan (Seni Bina)
Gred JA19
.

Unit Rancangan Pembangunan 5

BIL
NAMA PEGAWAI
JAWATAN
GRED
EMEL
TELEFON
1
Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred J48
.
03-8091 0376
2
Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred J44
.
03-8091 0375
3
Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred J44F
.
03-8091 0377
4
Penolong Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred JA36
.
03-8091 0312
5
Penolong Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred JA29
.
03-8091 0392
6
Penolong Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred JA29
.
03-8091 0262
7
Penolong Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred JA29
.
03-8091 0356
8
Penolong Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred JA29
.
03-8091 0405
9
Kosong
Penolong Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred JA29
03-8091 0355
10
Pelukis Pelan (Seni Bina)
Gred JA19
.

Unit Pemantauan / Unit Penyelarasan Maklumat Dan Perancangan

BIL
NAMA PEGAWAI
JAWATAN
GRED
EMEL
TELEFON
1
Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred J41
.
03-8091 0408
2
Penolong Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred JA38
.
03-8091 0317
3
Penolong Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred JA29
.
03-8091 0379
4
Penolong Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred JA29
.
03-80910179
5
Penolong Pegawai (Seni Bina)
Gred JA29
.
03-8091 0399
6
Penolong Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred JA29
.
03-8091 0400
7
Penolong Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred JA29
.
03-8091 0358
8
Penolong Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred JA29
.
03-80910287
9
Penolong Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred JA29
.
03-8091 0394

Unit Pentadbiran

BIL
NAMA PEGAWAI
JAWATAN
GRED
EMEL
TELEFON
1
Pembantu Tadbir (Perkeranian / Operasi)
Gred N22
.
03-8091 0368
2
Kosong
Pembantu Tadbir (Perkeranian / Operasi)
Gred N22
03-80910370
3
Kosong
Pembantu Tadbir (Perkeranian / Operasi)
Gred N19
4
Pembantu Operasi
Gred N11
.
03-80910372
5
Pemandu Kenderaan
Gred H11
.
03-8091 0369
6
Pembantu Operasi
Gred N11
.
03-8091 0371
7
Pemandu Kenderaan
Gred H11
.
03-8091 0369

Unit Penyelarasan Projek

BIL
NAMA PEGAWAI
JAWATAN
GRED
EMEL
TELEFON
1
Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred J52
.
03-80910147
2
Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred J44
.
03-80910025
3
Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred J44F
.
03-8091 0032
4
Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred J44F
.
03-8091 0033
5
Penolong Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred JA38
.
03-8091 0088
6
Penolong Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred JA36
.
03-8091 0327
7
Penolong Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred JA36
.
03-8091 0027
8
Penolong Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred JA36
.
03-8091 0446
9
Penolong Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred JA36
.
03-8091 0028
10
Penolong Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred JA29
.
03-8091 0042
11
Penolong Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred JA29
.
03-8091 0029
12
Penolong Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred JA29
.
03-8091 0041
13
Penolong Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred JA29
.
03-80910030
14
Penolong Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred JA29
.
03-8091 0039
15
Penolong Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred JA29
.
03-8091 0026
16
Penolong Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred JA29
.
03-8091 0041
17
Penolong Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred JA29
.
03-8091 0446
18
Penolong Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred JA29
.
03-8091 0029
19
Penolong Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred JA29
.
03-8091 0088
20
Kosong
Penolong Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred JA29
-
21
Pemandu Kenderaan
Gred H11
.
03-80910044

kpkt     mygov   mygovuc   mampu min     hrmis min      anm min     sprm min    Logo MyICSC