Dasar Pekeliling

Toggle Tajuk
Arahan Pejabat Bilangan 1 Tahun 2015
Saiz fail: 314 KB
Statistik: 2506
Arahan Pejabat Bilangan 1 Tahun 2020
Saiz fail: 955 KB
Statistik: 3221
Arahan Pejabat Bilangan 2 Tahun 2015
Saiz fail: 118 KB
Statistik: 2543
Arahan Pejabat Bilangan 2 Tahun 2020
Saiz fail: 1.72 MB
Statistik: 2899
Arahan Pentadbiran Bilangan 10 Tahun 2021
Saiz fail: 719 KB
Statistik: 1886
Arahan Pentadbiran Bilangan 2 tahun 2019
Saiz fail: 1.50 MB
Statistik: 6934
Arahan Pentadbiran Bilangan 3 Tahun 2020
Saiz fail: 2.33 MB
Statistik: 3202
Arahan Pentadbiran Bilangan 4 Tahun 2020
Saiz fail: 2.45 MB
Statistik: 2675
Arahan Pentadbiran Bilangan 5 Tahun 2020
Saiz fail: 3.39 MB
Statistik: 4171
Dasar Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan PLANMalaysia (Jabatan Perancangan Bandar dan Desa)
Saiz fail: 344 KB
Statistik: 4355
Dasar Keselamatan ICT Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan
Saiz fail: 6.00 MB
Statistik: 5614
Garis Panduan Blog MAMPU
Saiz fail: 1.40 MB
Statistik: 5338
Garis Panduan Keselamatan ICT JPBDSM
Saiz fail: 3.18 MB
Statistik: 6774
Garis Panduan Pengurusan Premis Kerajaan Bagi Mengawal Penularan COVID-19
Saiz fail: 3.57 MB
Statistik: 3624
Pekeliling 3 EIA BPKSP
Saiz fail: 338 KB
Statistik: 977
Pekeliling 4 PSK PSB BRFN
Saiz fail: 249 KB
Statistik: 789
Pekeliling Am Bilangan 2 Tahun 2019
Saiz fail: 884 KB
Statistik: 3303
Pekeliling Am Bilangan 3 Tahun 2000
Saiz fail: 578 KB
Statistik: 5556
Pekeliling Ketua Pengarah PLANMalaysia Bilangan 1 Tahun 2022
Saiz fail: 167 KB
Statistik: 1147
PEKELILING KP Panduan Mengarus Perdana Pengurusan Risiko Geobencana dalam Penyediaan RT
Saiz fail: 13.68 MB
Statistik: 1440

kpkt     mygov   mygovuc   mampu min     hrmis min      anm min     sprm min    Logo MyICSC