Apakah Rancangan Kawasan Khas?

Suatu rancangan pemajuan yang disediakan untuk tujuan pelaksanaan.

Apakah Rancangan Struktur?

Suatu pernyataan bertulis yang menerangkan dasar  dan cadangan-cadangan strategik berkenaan dengan pemajuan dan penggunaan tanah di dalam negeri.

Apakah Rancangan Tempatan?

Suatu dokumen rasmi yang mentafsir dasar-dasar dan cadangan-cadangan umum yang terkandung di dalam rancangan struktur kepada bentuk fizikal yang lebih terperinci dan praktikal.

kpkt     mygov   mygovuc   mampu min     hrmis min      anm min     sprm min    Logo MyICSC