Pertukaran/Pemangkuan Pegawai PLANMalaysia bagi Bulan September 2019

BIL TARIKH KUATKUASA PERKARA NAMA PEGAWAI JAWATAN DAN GRED PENEMPATAN LAMA PENEMPATAN BARU
1 01.09.2019 Pertukaran Mohd Faizal bin Abu bakar J44F MD Pekan Unit Perancang Ekonomi Negeri Pahang
2 01.09.2019 Pertukaran Rozmizah binti Ghazili J41 Unit Perancang Ekonomi Negeri Pahang MD Pekan
3 01.09.2019 Pertukaran Mohd Rizal bin Othman J48 MP Seremban JPBD Melaka
4 13.09.2019 Bersara Wajib Ab Malik bin M. talib JA29 Pejabat Projek Zon Selatan Bersara
5 15.09.2019 CBBP-HLP (15.09.2019 - 14.05.2021) sarjana UMT Tuan Zuraihan binti Tuan lah J44 Pejabat Projek Zon Timur Jawatan Kumpulan SSM
6 20.09.2019 Pemangkuan J54 Wan Fauzi bin Wan Hussin J52 Pejabat Projek Zon Selatan Kementerian Wilayah Persekutuan
7 23.09.2019 Bertukar Masuk Mas Al hafiz bin Samsir F44 Kementerian Wilayah Persekutuan Seksyen Teknologi Maklumat
8 23.09.2019 Bertukar Keluar Jenita Hanim binti Mat Aris W22 Seksyen Kewangan Agensi Nuklear Malaysia
9 23.09.2019 Bertukar masuk memangku Norlin binti Misuwan W22 jabatan Pertanian Malaysia Seksyen Kewangan
10 26.09.2019 Meletak Jawatan Mohamad Hanif bin Ismail JA29 Bahagian Perundangan dan Kawal selia Perancangan Letak Jawatan

 

Print Email

kpkt     mygov   mygovuc   mampu min     hrmis min      anm min     sprm min    Logo MyICSC