Bagaimanakah Bahagian Audit Dalam boleh membantu agensi mencapai objektifnya?

Bahagian Audit Dalam boleh membantu agensi mencapai objektifnya melalui perkara berikut:- 
 
a) Meningkatkan pengurusan kawalan dalaman kepada agensi. 
b) Membantu agensi mengenalpasti kelemahan serta amalan yang bercanggah dengan peraturan semasa dan seterusnya memberi syor penambahbaikan bagaimana sesuatu isu dapat diselesaikan. 

c) Membantu agensi meningkatkan akauntabiliti dan integriti dalam pengurusan kewangan.

Print Email

kpkt     mygov   mygovuc   mampu min     hrmis min      anm min     sprm min    Logo MyICSC