Apakah Rancangan Struktur?

Suatu pernyataan bertulis yang menerangkan dasar  dan cadangan-cadangan strategik berkenaan dengan pemajuan dan penggunaan tanah di dalam negeri.

Print Email

Apakah Rancangan Tempatan?

Suatu dokumen rasmi yang mentafsir dasar-dasar dan cadangan-cadangan umum yang terkandung di dalam rancangan struktur kepada bentuk fizikal yang lebih terperinci dan praktikal.

Print Email

kpkt     mygov   mygovuc   mampu min     hrmis min      anm min     sprm min    Logo MyICSC