Bahagian Penyelidikan Dan Pembangunan

Sub-kategori

Pejabat Pengarah Penyelidikan dan Pembangunan

BIL
NAMA PEGAWAI
JAWATAN
GRED
EMEL
TELEFON
1
Pengarah
Gred Utama C
.
03-80910005
2
Setiausaha Pejabat
Gred N19
.
03-8091 0159
3
Pembantu Operasi
Gred N11
.
03-80910134

Unit Alam Sekitar dan Pengurusan Risiko

BIL
NAMA PEGAWAI
JAWATAN
GRED
EMEL
TELEFON
1
Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred J52
.
03-80910161
2
Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred J48
.
03-80910166
3
Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred J44
.
03-8091 0167
4
Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred J44
.
03-80910146
5
Penolong Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred JA38
.
03-80910177
6
Penolong Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred JA36
.
03-80910187
7
Penolong Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred JA29
.
03-8091 0163
8
Penolong Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred JA29
.
03-80910162
9
Kosong
Penolong Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred JA29
0380910000

Unit Penyelidikan Gunatanah, Industri, Perniagaan, Perumahan, Kemudahan Sosial, Infrastruktur dan Utiliti Tanah

BIL
NAMA PEGAWAI
JAWATAN
GRED
EMEL
TELEFON
1
Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred J54
.
03-8091 0169
2
Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred J52
.
03-80910158
3
Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred J44
.
03-80910144
4
Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred J44F
.
03-80910180
5
Penolong Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred JA36
.
03-80910155
6
Penolong Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred JA36
.
03-80910152
7
Penolong Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred JA29
.
03-80910150
8
Penolong Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred JA29
.
03-80910151
9
Penolong Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred JA29
.
03-80910149
10
Kosong
Pembantu Setiausaha Pejabat
Gred N19

Unit Morfologi, Rekabentuk dan Warisan Bandar (1MYC/NBOS)

BIL
NAMA PEGAWAI
JAWATAN
GRED
EMEL
TELEFON
1
Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred J48
.
03-80910148
2
Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred J44
.
03-8091 0160
3
Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred J44F
.
03-80910132
4
Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred J44F
.
03-8091 0138
5
Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred J41
.
03-80910139
6
Penolong Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred JA29
.
03-80910135
7
Penolong Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred JA29
.
03-80910133

Unit Metodologi Perancangan

BIL
NAMA PEGAWAI
JAWATAN
GRED
EMEL
TELEFON
1
[Kosong]
Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred J52
.
03-80910147
2
Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred J48
.
03-8091 0478
3
Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred J44
.
03-80910154
4
Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred J44
.
0380910164
5
Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred J41
.
03-80910156
6
Penolong Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred JA36
.
03-80910140
7
Penolong Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred JA36
.
03-80910141
8
Penolong Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred JA29
.
0380910142
9
Penolong Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred JA29
.
038091 0283
10
[Kosong]
Penolong Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred JA29

Unit Kemampanan dan Bandar Selamat (NKRA)

BIL
NAMA PEGAWAI
JAWATAN
GRED
EMEL
TELEFON
1
Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred J48
.
03-80910185
2
Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred J44
.
03-80910182
3
[Kosong]
Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred J44
.
03-80910178
4
Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred J41
.
03-80910184
5
Penolong Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred JA36
.
03-80910183
6
Penolong Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred JA29
.
03-80910165
7
Penolong Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred JA29
.
03-80910181
8
Penolong Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred JA29
.
0380910021

Unit Penilaian Dasar dan Penyelidikan Antarabangsa

BIL
NAMA PEGAWAI
JAWATAN
GRED
EMEL
TELEFON
1
Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred J54
.
03-80910186
2
Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred J52
.
03-80910170
3
Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred J48
.
03-80910188
4
Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred J44
.
03-80910174
5
Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred J44
.
03-80910173
6
Pegawai Teknologi Maklumat
Gred F41
.
0380910172
7
Penolong Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred JA38
.
03-80910386
8
Penolong Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred JA36
.
03-80910175
9
Penolong Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred JA36
.
03-80910143
10
Penolong Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred JA29
.
03-80910171
11
Kosong
Penolong Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred JA29
03-80910000

kpkt     mygov   mygovuc   mampu min     hrmis min      anm min     sprm min    Logo MyICSC