Pejabat Projek Zon Timur

Sub-kategori

Pejabat Pengarah Zon Timur

BIL
NAMA PEGAWAI
JAWATAN
GRED
EMEL
TELEFON
1
Pengarah
Gred J54
.
09-6211 301
2
Pembantu Setiausaha Pejabat
Gred N19
.
09-6211 302

Unit Rancangan Pembangunan 1

BIL
NAMA PEGAWAI
JAWATAN
GRED
EMEL
TELEFON
1
Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred J48
.
09-6211 370
2
Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred J44
.
09-6211 311
3
Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred J41
.
09-6211 361
4
Kosong
Penolong Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred JA38
.
09-6211 313
5
Kosong
Penolong Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred JA38
.
09-6211 314
6
Penolong Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred JA29
.
09-6211 314
7
Penolong Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred JA29
.
09-6211 102
8
Kosong
Penolong Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred JA29
9
Penolong Pegawai (Seni Bina)
Gred JA29

Unit Rancangan Pembangunan 2

BIL
NAMA PEGAWAI
JAWATAN
GRED
EMEL
TELEFON
1
Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred J48
.
09-6211 351
2
Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred J44
.
09-6211 320
3
Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred J41
.
4
Penolong Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred JA36
.
09-6211 358
5
Penolong Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred JA29
.
09-6211 324
6
Penolong Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred JA29
.
09-6211 326
7
Penolong Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred JA29
.
09-6211 325
8
Penolong Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred JA29
.
09-6211 324

Unit Rancangan Pembangunan 3

BIL
NAMA PEGAWAI
JAWATAN
GRED
EMEL
TELEFON
1
Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred J52
.
09-6211 350
2
Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred J44
.
09-6211 331
3
Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred J41
.
09-6211 332
4
Penolong Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred JA36
.
09-6211 334
5
Penolong Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred JA36
.
09-6211 339
6
Penolong Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred JA29
.
09-6211 337
7
Penolong Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred JA29
.
09-6211 333
8
Penolong Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred JA29
.
9
Penolong Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred JA29
.
10
Kosong
Penolong Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred JA29
11
Kosong
Pelukis Pelan (Seni Bina)
Gred JA22

Unit Rancangan Pembangunan 4

BIL
NAMA PEGAWAI
JAWATAN
GRED
EMEL
TELEFON
1
Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred J52
.
09-6211 340
2
Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred J44
.
09-6211 341
3
Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred J41
.
09-6211 342
4
Penolong Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred JA38
.
09-6211 343
5
Penolong Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred JA36
.
09-6211 345
6
Penolong Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred JA29
.
09-6211 345
7
Penolong Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred JA29
.
09-6211 344
8
Penolong Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred JA29
.
09-6211 349
9
Penolong Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred JA29
.
09-6211 346
10
Kosong
Penolong Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred JA29
11
Kosong
Pelukis Pelan (Seni Bina)
Gred JA19

Unit Rancangan Pembangunan 5

BIL
NAMA PEGAWAI
JAWATAN
GRED
EMEL
TELEFON
1
Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred J52
.
09-6211 330
2
Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred J44
.
09-6211 321
3
Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred J41
.
09-6211 357
4
Kosong
Penolong Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred JA36
09-6211 352
5
Penolong Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred JA29
.
09-6211 356
6
Penolong Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred JA29
.
09-6211 355
7
Penolong Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred JA29
.
09-6211 354
8
Penolong Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred JA29
.
9
Pelukis Pelan (Seni Bina)
Gred JA19
.
09-6211 354

Unit Pemantauan

BIL
NAMA PEGAWAI
JAWATAN
GRED
EMEL
TELEFON
1
Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred J48
.
09-6211 310
2
Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred J41
.
09-6211 371
3
Penolong Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred JA38
.
09-6211 372
4
Penolong Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred JA36
.
09-6211 373
5
Penolong Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred JA29
.
09-6211 376
6
Penolong Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred JA29
.
09-6211 376
7
Kosong
Penolong Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred JA29
09-6211 375
8
Kosong
Penolong Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred JA29
9
Pelukis Pelan (Seni Bina)
Gred JA19
.
09-6211 374

Unit Penyelarasan Maklumat Dan Perancangan

BIL
NAMA PEGAWAI
JAWATAN
GRED
EMEL
TELEFON
1
Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred J48
.
09-6211 360
2
Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred J41
.
09-6211 312
3
Penolong Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred JA36
.
09-6211 363
4
Penolong Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred JA29
.
09-6211 362
5
Penolong Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred JA29
.
09-6211 364
6
Penolong Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred JA29
.
09-6211 365
7
Kosong
Penolong Pegawai Perancang Bandar dan Desa
Gred JA29

Unit Pentadbiran

BIL
NAMA PEGAWAI
JAWATAN
GRED
EMEL
TELEFON
1
Pembantu Tadbir (Perkeranian / Operasi)
Gred N22
.
09-6211 303
2
Pegawai Khidmat Pelanggan
Gred N22
.
09-6211 300
3
Pembantu Tadbir (Perkeranian / Operasi)
Gred N19
.
09-6211 304
4
Pembantu Tadbir (Perkeranian / Operasi)
Gred N19
.
09-6211 305
5
Pembantu Operasi
Gred N11
.
09-6211 306
6
Pembantu Operasi
Gred N11
.
09-6211 306
7
Pemandu Kenderaan
Gred H11
.
09-6211 307
8
Pemandu Kenderaan
Gred H11
.
09-6211 308

kpkt     mygov   mygovuc   mampu min     hrmis min      anm min     sprm min    Logo MyICSC