Ibu Pejabat

Pejabat Ketua Pengarah
Jabatan Perancangan Bandar Dan Desa (PLANMalaysia)
Aras 13, Blok F5, Kompleks F, Presint 1,
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan,
62675 PUTRAJAYA
Tel : 03-8091 0000
Faks : 03-8091 0455
 
Pejabat Timbalan Ketua Pengarah Perancangan
Jabatan Perancangan Bandar Dan Desa (PLANMalaysia)
Aras 13, Blok F5, Kompleks F, Presint 1,
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan,
62675 PUTRAJAYA
Tel : 03-8091 0000
 
Pejabat Timbalan Ketua Pengarah Pembangunan
Jabatan Perancangan Bandar Dan Desa (PLANMalaysia)
Aras 13, Blok F5, Kompleks F, Presint 1,
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan,
62675 PUTRAJAYA
Tel : 03-8091 0000

Seksyen Pentadbiran
Bahagian Khidmat Pengurusan
Jabatan Perancangan Bandar Dan Desa (PLANMalaysia)
Aras 11, Blok F5, Kompleks F, Presint 1,
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan,
62675 PUTRAJAYA
Tel : 03-8091 0000

Seksyen Sumber Manusia
Bahagian Khidmat Pengurusan
Jabatan Perancangan Bandar Dan Desa (PLANMalaysia)
Aras 11, Blok F5, Kompleks F, Presint 1,
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan,
62675 PUTRAJAYA
Tel : 03-8091 0000

Seksyen Kewangan
Bahagian Khidmat Pengurusan
Jabatan Perancangan Bandar Dan Desa (PLANMalaysia)
Aras 12, Blok F5, Kompleks F, Presint 1,
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan,
62675 PUTRAJAYA
Tel : 03-8091 0000

Seksyen Teknologi Maklumat
Bahagian Khidmat Pengurusan
Jabatan Perancangan Bandar Dan Desa (PLANMalaysia)
Aras 7, Blok F5, Kompleks F, Presint 1,
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan,
62675 PUTRAJAYA
Tel : 03-8091 0000

Bahagian Korporat
Jabatan Perancangan Bandar Dan Desa (PLANMalaysia)
Aras 1 & Aras 2, Blok F5, Kompleks F, Presint 1,
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan,
62675 PUTRAJAYA
Tel : 03-8091 0000

Bahagian Maklumat Gunatanah Negara
Jabatan Perancangan Bandar Dan Desa (PLANMalaysia)
Aras 7, Blok F5, Kompleks F, Presint 1,
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan,
62675 PUTRAJAYA
Tel : 03-8091 0000

Bahagian Penyelidikan Dan Pembangunan
Jabatan Perancangan Bandar Dan Desa (PLANMalaysia)
Aras 9 & Aras 10, Blok F5, Kompleks F, Presint 1,
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan,
62675 PUTRAJAYA
Tel : 03-8091 0000

Unit Integriti
Jabatan Perancangan Bandar Dan Desa (PLANMalaysia)
Aras 13, Blok F5, Kompleks F, Presint 1,
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan,
62675 PUTRAJAYA
Tel : 03-8091 0000

Unit Penyelarasan Projek
Jabatan Perancangan Bandar Dan Desa (PLANMalaysia)
Aras 12, Blok F5, Kompleks F, Presint 1,
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan,
62675 PUTRAJAYA
Tel : 03-8091 0000

Bahagian Rancangan Fizikal Negara
Jabatan Perancangan Bandar Dan Desa (PLANMalaysia)
Aras 8, Blok F5, Kompleks F, Presint 1,
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan,
62675 PUTRAJAYA
Tel : 03-8091 0000

Bahagian Perancangan Wilayah
Jabatan Perancangan Bandar Dan Desa (PLANMalaysia)
Aras 3, Blok F5, Kompleks F, Presint 1,
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan,
62675 PUTRAJAYA
Tel : 03-8091 0000

Bahagian Perundangan dan Kawal Selia Perancangan
Jabatan Perancangan Bandar Dan Desa (PLANMalaysia)
Aras 6, Blok F5, Kompleks F, Presint 1,
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan,
62675 PUTRAJAYA
Tel : 03-8091 0000

Print Email

kpkt     mygov   mygovuc   mampu min     hrmis min      anm min     sprm min    Logo MyICSC